Robotik Kodlama Eğitimin çocuklar için kazanımları:

* Analitik düşünce becerilerini geliştirmesi,

* Bilgisayar dünyası ve Teknoloji ile tanışma

* Mühendislik konusunda algının oluşması ve geliştirilmesi,

* Bilgi işlemsel düşünme becerisi kazanma,

* Görsel ve uzamsal algılarının geliştirilmesi,

* Çok boyutlu düşünme becerisinin geliştirilmesi,

* Akıl yürütme becerisinin gelişmesi

* Analiz yapma, sıralı düşünme becerisi kazanma

* Olaylara farklı bakış açılarından bakmayı öğrenme