Kulüp Çalışmalarının Öğrenciye Katkıları

 

·         İnsan haklarına saygı duyabilme,

·         Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,

·         Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme

·         Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,

·         Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,

·         Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,

·         Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,

·         Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme,

·         Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,

·         Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme,

·         Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına yardımcı olur.