Tüm sınıflarımızda İngilizce eğitimi, alanından mezun ve uzman öğretmenler rehberliğinde gerçekleşmektedir. Yabancı dili bir iletişim ve etkileşim aracı olarak kabul ettiğimiz için; dilin yapısından çok, nerede ve nasıl kullanıldığının öğrenilmesi, öğrencilerimizi başkalarına ve farklı kültürlere karşı duyarlı ve saygılı, araştıran, sorgulayan, merak eden bireyler olmaya teşvik etmek ve yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri ortamları hazırlamak temel hedeflerimizdendir.

İlkokul seviyesinde hedefimiz, öğrencilerimize dili sevdirmek ve yabancı dil öğrenmeye karşı olumlu bir tavır geliştirmelerini sağlamaktır. Özellikle dili rahatça kullanabildikleri kelime ve cümle kalıplarına hâkim olabilmeleri için öğrencilerimizin yaş grubuna uygun kaynak ve hikâyeler kullanılmaktadır. Hikâye programımızla öğrenciler ilgilerini çeken konular üzerinden dil uygulamaları yapmaktadırlar. Amacımıza ulaşmak için, bir program dâhilinde dilin doğal olarak kullanıldığı ortamlar yaratarak öğrencilerimizin dört temel beceri alanını (okuma, yazma, konuşma, anlama )destekleyici ve geliştirici çalışmalar üretilmektedir.

Acar Kolejinde yabancı dil öğretimi doğal ortamlarda, kurallarla sınırlanmadan, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi ile sağlanır.

Okulumuzda yabancı dil eğitimi Avrupa Konseyi  Modern Diller Bölümü tarafından oluşturulmuş “The Common European Framework of Reference for Languages” (CEFR) yani, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’ na uygun olarak yapılandırılmıştır. Bu program, dil öğrenim seviyelerini net, anlaşılır standartlarla belirleyen ve dili öğrenen kişinin hangi seviyede neler yapabileceğini açıklayan, yabancı dil öğretiminde ortak ölçütler geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

 

Kullandığımız Yöntem ve Teknikler


Acar Koleji öğretmenleri, günceli takip eden ve yeni gelişmeleri sınıf ortamına taşıyabilmek için önemli birçok hizmet içi eğitim alan, donanımı güçlü bir kadrodur. Her öğretmenimiz yurt içi ve dışı birçok kurumla ortak çalışmalara katılır ve uzmanlardan yardım alırlar. “Her çocuk ayrı bir dünyadır” görüşünü benimsemiş okulumuzda eğitim öğretim sürecinde çoklu zeka kuramını göz önünde tutarak farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanmış donanımlı ders ortamları yaratılır. Sınıflarımızda öğrencilerin dili pratik etmesini destekleyen, birçok yöntem ve teknikten yararlanılır. Öğrenci merkezli bir yaklaşım izleyerek, her bireyin eşit fırsatlarla ders ortamında kendini geliştirmesi hedeflenir. Konuların uygunluğuna göre birçok grupla öğretim teknikleri, öğrenci ihtiyaçlarına göre bireysel öğretim teknikleri, her sınıf düzeyinde bilgisayar destekli öğretim, eğitsel oyunlar ve okuma programları uygulanır.


Tüm seviyelerde kaynak kitaplarımızdaki konularımız diğer dersler ile bağlantı kurmakta, ve CLIL (Content and Language Integrated Learning) yöntemini kullanmaktadır.

İngilizce Eğitim

İngilizce Eğitim

İngilizce Eğitim

İngilizce Eğitim

İngilizce Eğitim

İngilizce Eğitim

İngilizce Eğitim

İngilizce Eğitim

İngilizce Eğitim

İngilizce Eğitim

İngilizce Eğitim

İngilizce Eğitim

İngilizce Eğitim

İngilizce Eğitim

İngilizce Eğitim

İngilizce Eğitim

İngilizce Eğitim

İngilizce Eğitim

İngilizce Eğitim

İngilizce Eğitim

İngilizce Eğitim

İngilizce Eğitim

İngilizce Eğitim

İngilizce Eğitim

İngilizce Eğitim

İngilizce Eğitim

İngilizce Eğitim

İngilizce Eğitim

İngilizce Eğitim

İngilizce Eğitim

İngilizce Eğitim

İngilizce Eğitim