“ Biz Eğitimden Bahsediyoruz. ”


Acar Koleji, eğitim ve öğretimde çağdaşlığı ve en iyi olmayı ilke edinen, öğrenmede sürekliliğe inanan bir eğitim kurumudur. Amacımız; toplum ve çevre sorumluluğu olan farkındalığı yüksek bireyler yetiştirmektir. Acar Koleji, kendi eğitim felsefesini oluşturmuş ve eğitim-öğretim sürecini bu felsefeyi temel alarak inşa etmiştir.

 

Butik okul, öğrencinin kalabalıklar içerisinde kaybolmadığı ve birey olarak değer gördüğü, kendini özel hissettiği ve şubeleşme amacı taşımayan okul türüdür. Butik okul, devasa binalarda eğitimin yapıldığı ve kimi öğrencilerin ön plana çıkarak kimi öğrencilerin gözardı edildiği okul türü değildir. Gerçek eğitim koçluğu ile öğrenci kontrol altında yönlendirilir.

 

Acar Koleji eğitim felsefesi, her öğrencinin bir konuyu kavrama sürecinin farklı olduğu gerçeğini temel alan Tam Öğrenme Modeli,yeterli zaman ve öğrencinin öğrenmeleriyle ilgili geri bildirim verildiğinde her öğrencinin öğrenebileceği ilkesine dayanır. Uygun öğrenme ortamlarında, bilişsel ve duyuşsal hazır bulunuşlukları sağlanmış öğrencilerin, bir ünite yada konu ile ilgili kazanımları tam olarak kazanması sağlanır. Her ünitenin belli bölümlerinde ve ünite sonunda eksiklerini belirlemek amacıyla verilen "izleme testleri" ile tespit edilen öğrenme eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalar yapılır.

 

Acar Kolejinde öğrencilerin Akademik, sportif, sanatsal, duygusal, sosyal ve kültürel gelişimleri bir bütün olarak ele alınır. Okulumuzda her  çocuğun bireysel farklılıkları değerlendirilerek tüm öğrencilerin en üst düzeyde öğrenmesi hedef alınır.